Teeme koostööd saematerjalide osas järgmiste ettevõtetega: www.raplapuit.ee , www.thermory.com , www.termopuit.ee . Kui midagi meie koostööpartnerite valikust teid kõnetab, siis küsige meilt pakkumist ning saame aidata!

Kroomi- ja arseeniühendivaba keskkonnasõbralik puidukaitsevahend – uusim puiduimmutustehnoloogia.
Surveimmutamisel seostuvad keemilised komponendid puidu struktuuriga ja on leostumisele vastupidavad.Kasutatakse kohtades, kus on mõõdukas kuni suur seenkahjustuste ja kahjurputukate esinemise oht – põhikonstruktsioonide, maapinnaga kokkupuutes oleva puidu juures ja merenduses..

Veepõhine vask-/kroom-/arseenioksiide (CCA) sisaldav puidukaitsevahend.Surveimmutamisel seostuvad keemilised komponendid puidu struktuuriga ja on leostumisele vastupidavad.
Kasutatakse kohtades, kus on mõõdukas kuni suur seenkahjustuste ja kahjurputukate esinemise oht – põhikonstruktsioonide, maapinnaga kokkupuutes oleva puidu juures ja merenduses.
Otsapindade konservant. Kui pärast töötlust on vaja teha puidule veel lõike-, sälkimis- või puurimistöid, tuleb kõik tekkinud pinnad katta rohke ENSELE® otsapindade konservandiga.
Lisaks vaata www.archtp.com (inglise keeles)

TEHNOLOOGILINE PROTSESS

Puit pannakse töötlussilindrisse ja tekitatakse algvaakum. Puidu rakud tühjenevad õhust ja vaakum säilitatakse
Vaakumiga silinder valatakse täis puidukonservanti
Hüdraulilise rõhuga surutakse konservant puidu rakkudesse
Silinder tühjendatakse puidukonservandist
Lõppvaakum eemaldab liigse konservandilahuse, mis pumbatakse tagasi säilituspaaki

TANALITH® E-ga IMMUTATUD PUIT

Puiduimmutusvedelikuga TANALIH ® E töödeldakse puitu vaakumsurve-immutusmeetodil puiduimmutustehases.

TANALITH® E

 • veepõhine puiduimmutusvahend, mis sisaldab vaseühendeid ja orgaanilisi biotsiide (asoole)
 • ei sisalda kroomi- ega arseeniühendeid
 • immutatud puid on kaitstud pikka aega seenkahjustuste ja kahjurputukate eest ka kokkupuutes pinnasega.

PUIDU ETTEVALMISTAMINE TÖÖTLEMISEKS

 • puit peab olema mustusest, pinnakatetest, jääst ja lumest puhas
 • nii niin kui koor peab olema eemaldatud
 • kahjurputukate või seenkahjustuste jäljed peaks olema puidult kõrvaldatud
 • puidu niiskusesisaldus peab olema alla 28%
 • kõik lõike-, masintöötlus-, hööveldus-, sälgutus- ja puurimistööd tuleks võimaluse korral teha enne immutamist (vt. immutusjärgne masintöötlemine)
 • metalltarvikuid ei tohi enne puidu immutamist paigaldada

IMMUTATUD PUIDU TARNIMINE JA KUIVAMINE
Puiduimmutusvahendiga TANALITH® E immutatud puitu ja vineeri tuleb enne kasutamist kuni kuivamiseni hoida immutustehase nõrgkuivatuspiirkonnas kaitstuna vihma ja otsese päikesekiirguse eest.
Kuivamiseks kuluv aeg sõltub ilmastikutingimustest, puidu liigist ja mõõtmetest, pakettide suurusest ja sellest, kas puit on töötlemata, saetud, hööveldatud või lihvitud. Tavaliselt kulub selleks 48 tundi, õhkkuivatamise puhul toimub kuivamine kiiremini.
Tavaliselt on puiduimmutusvahendiga immutamise ja immutatud puidu paigaldamise vahele jääv aeg kuivamiseks piisav.

IMMUTUSJÄRGNE MASITÖÖTLEMINE
Kui materjali on pärast immutamist veel järgata, puurida vms, tuleb seejärel paljastunud puidupinnad ARHC põiksüü-puidukaitsevahendiga ENSELE® vastavalt pakendil toodud juhisele ohtralt üle pintseldada. Pikikiudu töödeldud või hööveldatud detailid tuleb saata immutustehasesse tagasi uuesti immutamiseks.
Aiaposte ei tohi pärast immutamist enam mingil juhul teritada. Poste ja sambaid võib järgata vaid ülemisest otsast, ja järgatud pinnad tuleb kaitsevahendiga ENSELE® vastavalt pakendil toodud juhisele üle pintseldada.

TANALITH® E-ga IMMUTATUD PUIDI LIIMIMINE
TANALITH® E-ga immutatud puitu võib liimida pärast pindade traatharjaga puhastamist või kerget lihvimist. Sisetöödel ja kuivades tingimustes kasutamiseks soovitatavad vaikliimid on resortsiinformaldehüüdliim, fenoolformaldehüüdliim, karbamiid-formaldehüüdliim, kaseiinliim või PVA. Välitöödel või niisketes tingimustes võib kasutada resortsiinformaldehüüdliimi või fenoolformaldehüüdliimi.

EELNEVALT LIIMITUD DETAILIDE IMMUTAMINE
TANALITH® E-ga immutatavaid detaile võib eelnevalt liimida veekindla liimiga, nt. resortsiinformaldehüüd- või fenoolformaldehüüdliimiga. Ei soovitata kasutada PVA-d ega kaseiin- või karbamiidformaldehüüdliimi. Enne puitdetailide immutamist peavad kõik liimühendused olema täielikult kõvenenud.
Immutada võib ainult niiskuskindlat liimvineeri.

VIIMISTLUS
TANALITH® E-ga immutatud puitu ei pea kaitseomaduste säilitamiseks värvima ega peitsima. Kui immutatud puidu niiskusesisaldus ei ületa 22%, võib kasutada tavalisi pinnakatteid. Immutamine ei asenda puidi värvimiseks tehtavaid ettevalmistustöid – aluspinna katmist või kruntimist.
Veepõhiste pinnakattematerjalide kasutamisel võib erandlike olukordades esineda värvuse muutumist – sel juhul tuleb lasta kattematerjalil täielikult kuivada ja seejärel peale kanda suure konsistentsi ja kuivainesisaldusega viimistlusmaterjali kiht.

METALLKINNITID JA TARVIKUD
TANALITH® E-ga immutatud puidult eeldatakse pikka kasutusiga, seega peaksid kasutatavad metallkinnitid ja furnituur olema sama vastupidavad.

 • tavatingimustes – tsingitud tarvikud
 • puidu märgumisohu korral – austerniitterasest, vasest või pronksist tarvikud
 • alla 20% niiskusesisaldusega puidu korral – pehmest rauasulamist või alumiiniumist tarvikud
 • alumiinuimist lehtmaterjal tuleb puidust eraldada bituumenpapiga või või veekindla pinnakattega
 • keraamiliste või betoonplaatide kinnitamiseks kasutatakse alumiiniumnaelu.

KASUTUSALAD
TANALITH® E kaitsevahendiga immutatud puidu kasutusvaldkond on väga lai. Kui teatud kasutusvaldkonna suhtes tekib vähimgi kahtlus, on soovitav küsida firma spetsialistidelt nõu.
Ehitus
Keldrikorrused ja aluspõrandad, lävepakud, prussid, talad, katusepuit, karkasskonstruktsioonid, välistingimustes kasutatavad puitdetailid, välisvoodrid, katusesindlid.
Aed ja maastik
Virnastussüsteemid, lehtlad, vaatetornid, mänguväljakute väikevormid, mutuäärised, piirded, piknikupingid ja -lauad, prügikastid, viljapuude ja ilupõõsaste toed.
Kaitsepiirded, tarad
Looduslikust ümarpuidust, masintreitud või servatud aiapostid, piirdeaiad, käsipuud, väravad ja väravapostid, piirded raud- ja maanteedel.
Transport
Laevaehituspuit, puit raudtee- ja autotranspordi tarbeks, konteineripõhkad ja -voodrid, pakkimiskastid.
Muud kasutusalad
Ülekandeliinide postid, virnastusvahendid, korpused, ajutised tugiplatvormid, silld ja sillaplaadid, käsipuud, kaablitrumlid ja -torustik, müratõkked, luugikaaned.

PUIDUJÄÄTMETE KÄITLUS
Puidujäätmed võib ladustada kas prügilas või põletada selleks ette nähtud jäätmepõletusahjus. Väikestes kogustes puidujäätmeid võib põletada eluhoonetest eemal vabas õhus.

 

TANALITH® C-ga IMMUTATUD PUIT

TANALITH® C

 • on veepõhine anorgaaniline antiseptik, mis sisaldab aktiivsete koostisosadena vaske, kroomi ja arseeni
 • immutatud puit on pikaks ajaks kaitstud seenekahjustuste ja kahjurputukate eest ka kontaktis maaga
 • immutatud puit on roheka-helepruuni värvusega.

Muud andmed, nagu puidu töötlemine, liimimine, viimistlusmaterjalidega katmine ja kasutuskohad vastavad TANALITH® E omadele